Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting VanHarte

Laatst gewijzigd op 1 augustus 2023

Stichting VanHarte (hierna: VanHarte) respecteert jouw privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen. Deze privacyverklaring stelt je ervan op de hoogte hoe VanHarte omgaat met je persoonsgegevens. De privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten en voor alle websites in beheer van VanHarte. Heb je na het doornemen van deze privacyverklaring vragen, dan kun je terecht bij de contactpersoon gegevensbescherming via communicatie@restovanharte.nl.

Stichting VanHarte is een erkend goed doel dat zich inzet voor een leefbare gemeenschap door mensen met elkaar in verbinding te brengen, zodat zij samen kunnen koken, eten, activiteiten verrichten, en vooral zelf kunnen bijdragen aan die gemeenschap. Stichting VanHarte doet dit door op locaties door het hele land op bepaalde momenten in de week een buurtrestaurant in te richten onder de naam Resto VanHarte. Onder leiding van professionals verzorgen vrijwilligers ten behoeve van de gasten een maaltijd in de door hen speciaal daarvoor tot restaurant omgebouwde (buurt)locatie. Om dit mogelijk te maken vraagt Stichting VanHarte gasten, vrijwilligers, donateurs en andere betrokkenen om persoonsgegevens en bewaart deze gegevens in (digitale) systemen.

1. Hoe waarborgen wij jouw privacy?

2. Veiligheid van jouw persoonsgegevens

VanHarte stelt alles in het werk om de beveiliging van jouw persoonsgegevens optimaal te garanderen. Er zijn de juiste technische, organisatorische en administratieve maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies en elke vorm van onwettige verwerking. Persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk door bevoegde medewerkers van VanHarte. Al jouw gegevens, dus niet alleen de gevoelige informatie zoals betaalgegevens, zijn beperkt toegankelijk. Alleen medewerkers die de informatie nodig hebben om een bepaalde taak te verrichten, hebben toegang tot deze persoonlijke gegevens.

Onze donatiepagina beveiligt betaalgegevens door het gebruik van Secure Sockets Layer (SSL). Dat is een protocol dat privacy voor communicatie op het internet garandeert en dat is ontworpen om afluisteren, inmenging of vervalsing van berichten te voorkomen. Als je op een beveiligde pagina zoals ons donatieformulier bent, dan meldt de internetbrowser meestal links van het webadres met een slotje dat je op een veilige site bent.

Continuïteit

VanHarte heeft maatregelen genomen om de continuïteit van het contact met alle relaties, te waarborgen. Van de gegevens in onze database worden regelmatig back-ups gemaakt. Deze beveiligde back-ups worden opgeslagen in Nederland.

3. Welke gegevens leggen we vast?

Persoonsgegevens hebben we nodig vanwege administratieve redenen (zoals het kunnen registreren van reserveringen en het verwerken van betalingen) en om contact te kunnen onderhouden met mensen die hebben gereserveerd, donateurs en anderen. Dat zijn gegevens gerelateerd aan aanspreekvorm, naam, adres, e-mail, telefoonnummer, bankrekeningnummer, betalingen en donaties. Hoe we daarmee omgaan is vastgelegd in een verwerkingsregister. Dat is een lijst van soorten gegevens die we bewaren, inclusief bewaartermijnen en grondslag van bewaren (waarom wij de gegevens bewaren).

Niet-persoonsgegevens over het gebruik van de websites en diensten die niet gebonden zijn aan een bepaalde persoonlijke identiteit, worden vastgelegd om onder meer te kunnen analyseren hoe bezoekers de websites van Stichting VanHarte gebruiken. Doel daarvan is dat we zowel de websites kunnen verbeteren als het bieden van een zinvolle website-ervaring.

4. Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

In verband met mogelijke administratieve acties worden gepersonaliseerde gegevens een bepaalde periode bewaard. Na de bewaartermijn worden gegevens verwijderd. De bewaartermijn is als volgt.

Papieren gegevens

Persoonsgegevens die wij op papier kunnen krijgen zijn onder meer machtigingen, periodieke schenkingsovereenkomsten, informatie over nalatenschappen en ingevulde bonnen. Op ons kantoor hebben wij maatregelen genomen om dit soort papieren met persoonlijke gegevens, beveiligd te bewaren. Papieren informatie wordt zoveel mogelijk door middel van scans in onze beveiligde database bewaard waarna de papieren versies binnen een half jaar worden vernietigd.

5. Verwerkersovereenkomsten

De gegevens van relaties van Stichting VanHarte worden zo nodig op beveiligde wijze doorgegeven aan bedrijven die het mogelijk maken dat wij reserveringen kunnen verwerken, fondsen kunnen werven en voorlichting kunnen geven. Met elke leverancier is een verwerkingsovereenkomst afgesloten. Adresbestanden die leveranciers nodig hebben om een opdracht van Stichting VanHarte uit te voeren, worden binnen vier weken verwijderd of zodra ze niet meer nodig zijn.

Gegevens worden in Europa opgeslagen. Waar gebruik wordt gemaakt van software van leveranciers uit de Verenigde Staten, zijn gegevens beschermd via het EU-US Data Privacy Framework dat in juli 2023 is ingegaan.

Wij maken gebruik van het reserveringssysteem Formitable. De persoonsgegevens die hierin worden bewaard, vallen onder dezelfde voorwaarden als vermeld in deze privacyverklaring.

6. Wat zijn jouw rechten?

Je hebt vanuit de AVG verschillende rechten als het gaat om jouw persoonsgegevens. Elk verzoek handelen we binnen vier weken af. Je kan hiervoor contact opnemen via communicatie@restovanharte.nl. Telefonisch kan dat van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur via 020-303 30 30. Je kunt zo nodig een terugbelverzoek achterlaten.

Heb je een klacht aangaande jouw rechten of de wijze waarop VanHarte met jouw persoonsgegevens omgaat? Dan kun je terecht bij VanHarte en daarnaast bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Machtiging

Als je een machtiging voor een terugkerende donatie afgeeft om onze doelstellingen mogelijk te maken, sturen wij altijd een bevestiging met alle benodigde gegevens. Hiermee voldoen we maximaal aan de eisen van de banken hieromtrent. Een bevestiging wordt vanwege kostenbesparing bij voorkeur per e-mail verstuurd. Dat gebeurt op geautomatiseerde wijze en wordt eerst handmatig gecontroleerd. Daardoor sturen we in dit geval wel persoonsgegevens per e-mail.

Een doorlopende machtiging aanpassen (verhogen, verlagen of opzeggen) kan per e-mail en telefonisch.

Bij een eenmalige machtiging wordt geen extra bevestiging verstuurd, de benodigde vereiste gegevens staan al op de papieren machtiging of worden vermeld op de bevestiging van de online afgegeven machtiging.

8. Minderjarigen

Stichting VanHarte stelt alles in het werk om de privacy van minderjarigen te beschermen. Binnen de websites van Stichting VanHarte vallen zij onder het reguliere privacybeleid. Waar mogelijk (indien leeftijd bij ons bekend is of indien de gegevens niet nodig zijn voor het deelnemen aan een KinderResto) of op verzoek, verwijderen we gegevens van minderjarigen uit ons bestand. Dat is er ook de reden van dat we bij gelegenheid vragen om een geboortedatum. We geven het advies aan ouders en voogden om de internetactiviteiten van kinderen te reguleren.

9. Andere websites

De websites en het informatiemateriaal van Stichting VanHarte kunnen verwijzingen bevatten naar websites van derden. De privacyverklaring heeft geen betrekking op die websites. Stichting VanHarte zal alles doen om alleen verwijzingen op te nemen naar websites waar een deugdelijk privacybeleid is, maar kan dat niet garanderen. Er worden geen persoonsgegevens verstuurd naar andere websites.

10. Cookies en sociale media

Een cookie is een tekstbestandje dat een website op jouw computer, tablet of mobiel zet, wanneer je deze website bezoekt. Een cookie kan informatie bevatten, zoals een gebruikers-identificatie code, die de website gebruikt om de pagina’s die je bezoekt te traceren. Welke cookies worden gebruikt, is te vinden in het cookieoverzicht door op de ronde cookieknop te klikken die altijd linksonder staat.

Contactgegevens Stichting VanHarte

VanHarte Centrum, Zekeringstraat 43a, 1014BV Amsterdam

Postbus 67011, 1060 JA Amsterdam

Telefoon 020-303 30 30, e-mail communicatie@restovanharte.nl

www.restovanharte.nl

Veelgestelde vragen

Wat is de missie van Resto VanHarte?

Resto VanHarte verbindt mensen aan tafel via een betaalbaar driegangendiner (of lunch). Op deze manier gaan wij eenzaamheid tegen.

Heeft Resto VanHarte een keurmerk?

Resto VanHarte voldoet aan de regels die aan een ANBI worden gesteld en heeft dan ook de ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen nut beogende instelling. Een instelling die deze status heeft, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Daarnaast zijn giften aan ANBI’s aftrekbaar van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Raadpleeg voor nadere informatie over de fiscale regels voor ANBI’s de website van de belastingdienst. Meer informatie over geven aan Resto VanHarte en aftrekbaarheid van de belasting? Neem dan contact op met John van Duin via fw@restovanharte.nl

Waar kan ik het jaarverslag vinden?

De jaarverslagen van Resto VanHarte zijn terug te vinden op de pagina Organisatie.

Met welke partners werkt Resto VanHarte samen?

Resto VanHarte heeft een langdurige samenwerking met verschillende partners, waaronder de Postcodeloterij. Kijk voor meer informatie op de pagina Partners.

Alle vragen

Resto VanHarte maakt kans op een Appeltje van Oranje. Dit is dé prijs van het Oranje Fonds voor projecten die mensen verbinden en eenzaamheid verminderen. De winnaar ontvangt €25.000 uit handen van koningin Máxima. Stem jij op ons? Dit kan tot en met 31 mei. Dankjewel!