Privacyverklaring

Doel

Resto VanHarte is een erkend goed doel dat zich inzet voor een leefbare gemeenschap door mensen met elkaar in verbinding te brengen, zodat zij samen kunnen koken, eten, activiteiten verrichten, en vooral zelf kunnen bijdragen aan die gemeenschap. Resto VanHarte doet dit door op locaties door het hele land op bepaalde momenten in de week een buurtrestaurant in te richten die volgens vaste frequentie zijn geopend. Onder leiding van professionals verzorgen vrijwilligers ten behoeve van de gasten een maaltijd in de door hen speciaal daarvoor tot restaurant omgebouwde (buurt)locatie. Resto VanHarte vraagt gasten, vrijwilligers en andere betrokkenen voor dit alles om persoonlijke gegevens en bewaart deze gegevens in (digitale) systemen. Uw privacy staat daarbij voor Resto VanHarte voorop.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Resto VanHarte verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Een overzicht van de persoonsgegevens die Resto VanHarte verwerkt:

Van (potentiele) sponsoren, donateurs en andere betrokkenen bewaren en verwerken wij de

Wie hebben inzage in uw gegevens (de persoonsgegevens)?

Medewerkers in loondienst (of ZZP-ers) van Resto VanHarte hebben toegang tot uitsluitend de voor hen benodigde informatie in de systemen, bijvoorbeeld om reserveringen te kunnen afhandelen. Derden die noodzakelijk zijn voor het functioneren van Resto VanHarte (bijvoorbeeld de accountant) krijgen toegang tot de gegevens die voor de uitvoering van hun taak noodzakelijk zijn. Met derden wordt door middel van een verwerkingsovereenkomst afgesproken waaraan zij moeten voldoen in het kader van de privacyrechten van onze gasten, vrijwilligers en professionals.

Doelen van de verwerking

Resto VanHarte verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Resto VanHarte neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Resto VanHarte verstrekt, indien werkelijk nodig in het kader van onze doelen, persoonsgegevens aan derden. Resto VanHarte zorgt er voor dat met deze derden schriftelijke afspraken zijn gemaakt die de bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens waarborgen. Wij zorgen ervoor dat gegevens altijd in Nederland of de EER (Europa) zullen blijven.

Bewaartermijnen

Resto VanHarte bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Websitebezoek en sociale media

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Wij gebruiken géén individuele gegevens maar alleen geanonimiseerde statistische cijfers. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals maar niet uitsluitend Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de sociale netwerken zelf. Deze code plaatst onder meer een zogenaamde cookie (zie ‘Gebruik van cookies’). Wij verwijzen naar de privacyverklaring van betreffend mediakanaal om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om instellingen en voorkeuren te onthouden.
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws over onze diensten en aanverwante zaken. Je e-mailadres wordt alleen op eigen verzoek toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kan afmelden.
Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Resto VanHarte en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens te sturen. Daarbij kunnen wij aanvullende informatie vragen om er zeker van te zijn dat de aanvrager en ontvanger dezelfde persoon is.
Wil je gebruik maken van het recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@restovanharte.nl.
Resto VanHarte is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Resto VanHarte

VanHarte Centrum Amsterdam, Zekeringstraat 43a, 1014 BV Amsterdam; Postbus 67011, 1060 JA Amsterdam

Telefoon 020 303 30 30, info@restovanharte.nl
www.restovanharte.nl

Veelgestelde vragen

Wat is de missie van Resto VanHarte?

Resto VanHarte verbindt mensen aan tafel via een betaalbaar driegangendiner. Op deze manier gaan wij eenzaamheid tegen.

Heeft Resto VanHarte een keurmerk?

Resto VanHarte heeft de ANBI-status en is een CBF-Erkend Goed Doel.

Waar kan ik het jaarverslag vinden?

De jaarverslagen van Resto VanHarte zijn terug te vinden op de pagina Organisatie.

Met welke partners werkt Resto VanHarte samen?

Resto VanHarte heeft een langdurige samenwerking met verschillende partners, waaronder de Postcodeloterij. Kijk voor meer informatie op de pagina Partners.

Alle vragen