Privacyverklaring

Doel

Resto VanHarte is een erkend goed doel dat zich inzet voor een leefbare gemeenschap door mensen met elkaar in verbinding te brengen, zodat zij samen kunnen koken, eten, activiteiten te verrichten, en vooral zelf kunnen bijdragen aan die gemeenschap. Resto VanHarte doet dit door op locaties door het hele land op bepaalde momenten in de week een buurtrestaurant in te richten. Onder leiding van professionals verzorgen vrijwilligers ten behoeve van de gasten een maaltijd in de door hen speciaal daarvoor tot restaurant omgebouwde (buurt)locatie. Resto VanHarte vraagt gasten, vrijwilligers en andere betrokkenen voor dit alles om persoonlijke gegevens en bewaart deze gegevens in (digitale) systemen. Uw privacy staat daarbij voor Resto VanHarte voorop!

Persoonsgegevens die wij verwerken

Resto VanHarte verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Onderstaand vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Resto VanHarte verwerkt:

Van (potentiele) sponsoren, donateurs en andere betrokkenen bewaren en verwerken wij de

Wie hebben inzage in uw gegevens (de persoonsgegevens)?

Medewerkers in loondienst (of daarmee gelijkgestelde ZZP-ers) van Resto VanHarte hebben toegang tot informatie in de systemen.
Derden die noodzakelijk zijn voor het functioneren van Resto VanHarte (bijvoorbeeld de accountant) krijgen toegang tot de gegevens die voor de uitvoering van hun taak noodzakelijk zijn. Met derden wordt door middel van een verwerkingsovereenkomst afgesproken waaraan zij moeten voldoen in het kader van de privacy rechten van onze gasten, vrijwilligers en professionals.

Doelen van de verwerking

Resto VanHarte verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Resto VanHarte neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@restovanharte.nl

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Resto VanHarte verstrekt, indien werkelijk nodig in het kader van onze doelen, uw persoonsgegevens aan derden. Resto VanHarte zorgt er voor dat met deze derden schriftelijke afspraken zijn gemaakt die de bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens waarborgen.
Wij zorgen ervoor dat uw gegevens altijd in Nederland of de EER zullen blijven.

Bewaartermijnen

Resto VanHarte bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Websitebezoek en Social Media

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij gebruiken géén individuele gegevens maar alleen geanonimiseerde statistische cijfers. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals maar niet uitsluitend Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de sociale netwerken zelf. Deze code plaatst onder meer een zogenaamde cookie (zie ‘Gebruik van cookies’). Wij verwijzen u naar de privacyverklaring van betreffend mediakanaal om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden.
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@restovanharte.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws over onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen op uw verzoek toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.
Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Resto VanHarte en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@restovanharte.nl.
Resto VanHarte, gevestigd aan Admiraal de Ruijterweg 545, 1055 MK Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Resto VanHarte

VanHarte Centrum Amsterdam
Bezoekadres Postadres
Admiraal de Ruijterweg 545 Postbus 67011
1055 MK Amsterdam 1060 JA Amsterdam

Telefoon: 020 3033030
E-mail: info@restovanharte.nl
https://www.restovanharte.nl

Veelgestelde vragen

Wat is de missie van Resto VanHarte?

Resto VanHarte verbindt mensen aan tafel via een betaalbaar driegangendiner. Op deze manier gaan wij eenzaamheid tegen.

Heeft Resto VanHarte een keurmerk?

Resto VanHarte heeft de ANBI-status en is een CBF-Erkend Goed Doel.

Waar kan ik het jaarverslag vinden?

De jaarverslagen van Resto VanHarte zijn terug te vinden op de pagina Organisatie.

Met welke partners werkt Resto VanHarte samen?

Resto VanHarte heeft een langdurige samenwerking met verschillende partners, waaronder de Postcodeloterij. Kijk voor meer informatie op de pagina Partners.

Alle vragen