Omgangs- en gedragsregels Resto VanHarte

Resto VanHarte gelooft dat iedereen erbij hoort in de samenleving. Om dat mogelijk te maken, heeft Resto VanHarte omgangs- en gedragsregels die gelden voor iedereen die voor of namens Resto werkt of optreedt, alsmede voor de gasten.

Resto VanHarte accepteert geen ongewenst gedrag. Dat is gedrag dat afbreuk doet aan de waardigheid van de ander. We maken geen onderscheid in sociale gewoonten, cultuur, nationaliteit, huidskleur, afkomst, taal, religie, geslacht, handicap, levensovertuiging, seksuele geaardheid of politieke overtuiging.

Binnen Resto VanHarte zijn afspraken over de manier van omgaan met elkaar dan ook belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als men elkaar in eigen waarde laat en met respect behandelt. Dit betekent dat bij Resto VanHarte als ontoelaatbaar worden beschouwd, alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals pesten, discriminerende, racistische, seksistische of intimiderende gedragingen of opmerkingen of het hiertoe aanzetten. Van alle medewerkers, vrijwilligers en gasten (inclusief kinderen en hun ouders) wordt verwacht dat zij meewerken aan het naleven van onderstaande omgangs- en gedragsregels.

1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen Resto.

2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.

3. Ik val de ander niet lastig.

4. Ik berokken de ander geen schade.

5. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.

6. Ik negeer de ander niet.

7. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.

8. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.

9. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet aan tegen zijn of haar wil.

10. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.

11. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.

12. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik de dienstdoende en verantwoordelijke manager om hulp. Dat kan zijn de Restomanager of Horecamanager of een andere op dat moment aanwezige leidinggevende.

13. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden, spreek degene die zich daar niet aan houdt op aan en meld dit zo nodig bij het management.

Bovenstaande lijst is niet compleet, niet al het ongewenste gedrag kan hier worden opgenomen. Gedrag dat niet in bovenstaande omgangsregels staat, kan alsnog ontoelaatbaar zijn als anderen hiermee gekwetst worden.

Gasten die geconfronteerd worden met enige vorm van ongewenst gedrag binnen Resto VanHarte, verzoeken we een klacht in te dienen via onze klachtenprocedure.

Veelgestelde vragen

Wat is de missie van Resto VanHarte?

Resto VanHarte verbindt mensen aan tafel via een betaalbaar driegangendiner (of lunch). Op deze manier gaan wij eenzaamheid tegen.

Heeft Resto VanHarte een keurmerk?

Resto VanHarte voldoet aan de regels die aan een ANBI worden gesteld en heeft dan ook de ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen nut beogende instelling. Een instelling die deze status heeft, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Daarnaast zijn giften aan ANBI’s aftrekbaar van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Raadpleeg voor nadere informatie over de fiscale regels voor ANBI’s de website van de belastingdienst. Meer informatie over geven aan Resto VanHarte en aftrekbaarheid van de belasting? Neem dan contact op met John van Duin via fw@restovanharte.nl

Waar kan ik het jaarverslag vinden?

De jaarverslagen van Resto VanHarte zijn terug te vinden op de pagina Organisatie.

Met welke partners werkt Resto VanHarte samen?

Resto VanHarte heeft een langdurige samenwerking met verschillende partners, waaronder de Postcodeloterij. Kijk voor meer informatie op de pagina Partners.

Alle vragen

We hebben een verkeerde kleur rood Resto VanHarte-schorten liggen. Die kun jij nu voor slechts 5 euro kopen! Voor jezelf of cadeau voor een ander. Zolang de voorraad strekt.