CBF-keurmerk van Resto VanHarte verlengd na jaarlijkse toetsing

CBF-keurmerk verlengd

Aan de hand van de jaarlijkse toetsing en naar aanleiding van de publicatie van ons jaarverslag 2021 is ons CBF-keurmerk wederom verlengd. Dit is goed nieuws. Onze ANBI-status is hier rechtstreeks aan gekoppeld. En deze zorgt er onder andere voor dat donateurs hun giften mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.


In het CBF-erkenningspaspoort vind je wie we zijn, wat we doen en wat we willen bereiken. Hierin staat ook hoe we aan ons geld komen en hoeveel van onze inkomsten worden besteed aan ons maatschappelijk doel en aan onze directe dienst- en hulpverlening. Bekijk hier ons CBF-erkenningspaspoort.