Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie

Amsterdam, 1 februari 2024


Deze algemene voorwaarden prijsvraag/winactie (Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op prijsvragen/winacties van Resto VanHarte/Stichting VanHarte. Door deelname aan prijsvragen/winacties op onze website of elders, gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie.

 1. Indien de prijsvraag/winactie wordt gepromoot via Facebook, Instagram of andere sociale media, geven we hierbij aan dat Meta, Facebook en Instagram geen connectie hebben met en geen verantwoordelijkheid hebben voor de prijsvraag/winactie. Voor iedere deelnemer geldt dat Meta, Facebook en Instagram volledig gevrijwaard zijn van welke aansprakelijkheid dan ook.
 2. Deelnemen kan vanaf 16 jaar. Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland of zonder verblijfplaats in Nederland.
 3. Winnaars krijgen per e-mail-bericht of telefonisch bericht over de gewonnen prijs. Daartoe zijn e-mailadres en telefoonnummer nodig (indien gevraagd op het deelnameformulier).
 4. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 5. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.
 6. Deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. De persoonsgegevens zijn onderhevig aan de Privacyverklaring van Resto VanHarte. Deelnemen is toestemming geven voor minimaal 2x een e-mailbericht (bevestiging en uitslag) en minimaal 1x telefonisch contact (indien telefoonnummer gevraagd wordt op het deelnameformulier).
 7. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is de Aanbieder gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag/winactie.
 8. Resto VanHarte is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.
 9. Resto VanHarte is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag/winactie of het verloop van de prijsvraag/winactie op oneerlijke wijze beΓ―nvloeden.
 10. Resto VanHarte is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie buiten (niet gedurende) de looptijd van de prijsvraag/winactie) te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat we daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de prijsvraag/winactie.
 11. Medewerkers van Resto VanHarte zijn uitgesloten van deelname.

We hebben een verkeerde kleur rood Resto VanHarte-schorten liggen. Die kun jij nu voor slechts 5 euro kopen! Voor jezelf of cadeau voor een ander. Zolang de voorraad strekt.