Visie en missie

Waarom bestaat Resto VanHarte?

Een op de tien Nederlanders voelt zich ernstig eenzaam. Door tal van oorzaken missen zij aansluiting met de samenleving. Wij geloven dat iedereen erbij hoort in de samenleving en dat sociaal isolement en eenzaamheid door het verliezen van aansluiting voorkomen èn bestreden moet worden. Wij streven naar een Nederland waarin niemand eenzaam is.

Hoe willen we dat bereiken?

We organiseren en stimuleren betekenisvolle ontmoetingen tussen buurtbewoners om zo de zelfredzaamheid van individuen en de samenredzaamheid van lokale gemeenschappen te vergroten. 

Wat doen we dan concreet?

Met als basis laagdrempelige eettafels stimuleren en vergemakkelijken we mensen tot het aangaan van verbindende betekenisvolle ontmoetingen en het actief meedoen als vrijwilliger in de buurt.

Voor wie doen we dat?

Iedereen is welkom en we hebben extra aandacht voor iedereen die een grotere kans heeft om in een sociaal isolement te geraken of daar al in zit ongeacht leeftijd, cultuur of maatschappelijke positie.