Directie-wissel bij Stichting VanHarte

RvH Logo 300dpiStichting VanHarte krijgt een nieuwe directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht en de huidige directeur-bestuurder Rob Kars hebben hiertoe in gezamenlijk overleg besloten. Rob Kars wordt tijdelijk opgevolgd door Ed van Cortenberghe. De Raad van Toezicht van VanHarte zet zich in om uiterlijk op 1 juli 2019 een opvolger voor Rob Kars te benoemen.

Creatief, vernieuwend en toegewijd
Rob Kars is iets meer dan vijf jaar geleden gestart bij Stichting VanHarte. Vanaf begin 2014 heeft hij tal van noodzakelijke veranderingen, verbeteringen én vernieuwingen doorgevoerd bij Resto VanHarte. Rob realiseerde groei in aantallen gasten, in locaties én in projecten. Steeds stond daarbij het bestrijden van eenzaamheid en sociaal isolement voorop.

2018 een moeilijk jaar voor Resto VanHarte
Aanleiding voor de directiewissel is tegenvallende financiële resultaten van de organisatie in 2018. Nadat 2017 met een financieel tekort werd afgesloten bleek in het najaar van 2018 de onbalans tussen kosten en inkomsten van de organisatie groter te zijn. Deze situatie brengt overigens de continuïteit van VanHarte in niet in gevaar.

Resto VanHarte weer gezond
Alle medewerkers van Resto VanHarte, de nieuwe directeur en de Raad van Toezicht zetten alles op alles om de organisatie achter Resto VanHarte weer gezond te krijgen. Want natuurlijk willen we, samen met de 4000 vrijwilligers, de door bijna 200.000 gasten zeer gewaardeerde activiteiten om mensen uit alle lagen van de bevolking met elkaar te verbinden aan de eettafel voort te kunnen zetten! 

Nieuwsbrief ontvangen?

 

Contact