Resto VanHarte Maastricht

Vanwege het coronavirus moesten we in het voorjaar de deuren van onze buurtrestaurants in Maastricht sluiten. In de lock down periode die erop volgde zetten de vrijwilligers onder leiding van de Restomanager een belteam op om contact te houden met de gasten. De gesprekken vonden plaats aan de hand van een landelijk protocol en een belschema. Uitgangspunt hierbij was de behoeften van onze gasten in kaart te brengen en hier waar mogelijk actie op te ondernemen. Zo brachten we (eenzame) gasten met elkaar in contact en verwezen we waar nodig naar hulpinstanties. Hieronder lichten we enkele acties die Resto VanHarte Maastricht gedurende de coronacrisis in 2020 organiseerde uit. Voor een compleet overzicht kunt u het lokale jaarverslag van Resto VanHarte Maastricht opvragen bij Marieke Kroon via m.kroon@restovanharte.nl.

Nieuwsbrief 

Naast de belactie bleven we in contact met elkaar via een nieuwsbrief. Via de nieuwsbrief bleven de gasten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en wat die betekenden voor hun Resto. Daarnaast voorzagen we hen van recepten en columns van vrijwilligers voor de nodige afleiding.

In juli konden we weer heropenen. Helaas moesten we in het najaar onze deuren alweer sluiten. Vanaf dat moment begonnen we met het aanbieden van afhaalmaaltijden. Hiervan werd volop gebruik gemaakt. Ook bereiken we hiermee gasten die nog niet in beeld waren bij Resto VanHarte. Deze gasten hopen we straks ook bij één van de Resto-locaties aan de eettafel te ontvangen.

KinderResto Maastricht

Gelukkig konden we in oktober wel van start met het KinderResto in Maastricht in de wijk Limmel in samenwerking met basisschool IKC de Geluksvogel. Dankzij een eerdere bijdrage van de Flexibele Tender Subsidie Maastricht en Elisabeth Strouvenfonds konden we twee cycli KinderResto  organiseren van tien lessen. We ontvingen elke week vijftien enthousiaste kinderen

Van oktober tot en met december 2020 voerden we de 1e cyclus KinderResto succesvol uit en organiseerden we zes mooie KinderResto-activiteiten. Echter vanwege de tweede lockdown en sluiting van de scholen in december konden we de eerste cyclus niet afronden en de tweede cyclus niet opstarten. 

Het Grootste Online Kerstdiner van Nederland

Resto VanHarte Maastricht deed ook mee met het Grootste Online Kerstdiner van Nederland waarbij buurtbewoners een driegangenkerstdiner konden afhalen en meedoen met een speciaal online kerstprogramma dat de KRO NCRV samen met Resto VanHarte organiseerde. Zo konden we onze gasten ook tijdens de tweede lock down blijven voorzien van een lekkere, gezonde maaltijd én een praatje. We hopen hen snel weer te mogen ontvangen tijdens een gezellige Resto-avond.