Nalaten

Steeds meer mensen doneren een deel van hun nalatenschap aan Resto VanHarte. Met uw donatie bestrijden en voorkomen wij eenzaamheid.

Bij het nalaten aan Resto VanHarte moet met een aantal zaken rekening worden gehouden. Zo kan het nalaten aan een goed doel alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt. Een zelf opgestelde verklaring (codicil) is dus niet voldoende. Er zijn twee manieren om een nalatenschap aan Resto VanHarte te doneren: via erfgenaam en via een legaat.

Resto VanHarte als erfgenaam

Door Resto VanHarte als erfgenaam aan te wijzen in het testament kan (een deel van) de nalatenschap aan het goede doel worden gedoneerd. Hoe groot de donatie is, is afhankelijk van het aantal erfgenamen en de omvang van de nalatenschap. Resto VanHarte aanvaart nalatenschappen alleen beneficiair: eventuele schulden die uit de nalatenschap voortkomen worden niet overgenomen.

Houd bij het aanstellen van Resto VanHarte als erfgenaam wel rekening met bezittingen met emotionele waarde. Deze bezittingen kunnen beter gelegateerd worden (aan personen worden toegewezen). Resto VanHarte zal in alle gevallen zeer zorgvuldig met een nalatenschap omgaan.

Resto VanHarte als legaat

In het testament kan ook een bepaling worden opgenomen dat er een vastgestelde donatie aan Resto VanHarte wordt toegewezen. Dit kan een geldbedrag zijn, maar ook een waardevol voorwerp of goed. Ook een effectenportefeuille kan op deze manier worden nagelaten. Het legaat wordt in mindering gebracht op het deel dat de erfgenamen toekomt.

U kunt Resto VanHarte onder de volgende naam in een testament opnemen:

Stichting met volledige rechtsbevoegdheid: Stichting VanHarte, statutair gevestigd te Amsterdam en aldaar kantoorhoudende aan Admiraal de Ruijterweg 545, Amsterdam (Postbus 67011, 1060 JA Amsterdam), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37114817. IBAN nummer NL14INGB0000001514

Schenken of erven

Omdat de omvang van het vermogen niet altijd duidelijk is na overlijden, kan het in veel gevallen verstandig zijn om een goed doel als erfgenaam in het testament op te nemen.

In sommige gevallen besluiten mensen om vlak voor hun overlijden een deel van hun vermogen aan het goede doel te schenken. Het kan zijn dat de schenking na het overlijden wordt teruggedraaid. De wet beschermt namelijk erfgenamen zoals (klein)kinderen, zogenaamde legitimarissen, in hun recht op een bepaald deel van de erfenis.

Belasting

Laat u een deel van uw nalatenschap na aan Resto VanHarte, dan betalen wij over dat deel geen erfbelasting. Resto VanHarte heeft namelijk de ANBI-status, waardoor we worden vrijgesteld van erfbelasting en uw donatie volledig kunnen inzetten voor het behalen van onze doelstellingen.

Vraag advies aan de notaris

In alle gevallen is het nodig dat u naar de notaris gaat om uw wensen in een testament vast te leggen. Uw notaris kan met u meedenken over de verschillende mogelijkheden. Met algemene vragen over nalatenschappen kunt u terecht op www.notaris.nl of bij de Notaristelefoon (0900 3469393, elke werkdag van 9.00 tot 14.00 uur).

Wilt u met ons van gedachten wisselen of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via info@restovanharte.nl of 020 3033030.

Testamenttest

Doe de testamenttest van Thuisnotaris. Door het beantwoorden van een aantal specifieke vragen kunnen we in grote lijnen aangeven wat voor jou persoonlijk van belang is om te regelen. Hiermee heb je snel een goed advies over jouw erfrechtelijke mogelijkheden. Klik op de knop hieronder om de online test te starten.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik doneren?

U kunt bijdragen aan de missie van Resto VanHarte via de pagina Doneren.

Kan ik ook een (deel van een) erfenis nalaten?

Het is zeker mogelijk om een nalatenschap te doneren aan Resto VanHarte. Er is dan geen sprake van erfbelasting, want Resto VanHarte heeft namelijk de ANBI-status. We kunnen de donatie daarom volledig inzetten voor het behalen van onze doelstellingen.

Wat is een fonds op naam?

Een fonds op naam is een schenking aan Resto VanHarte die we voor een door u gekozen doel mogen inzetten. Een fonds op naam kan zowel bij leven als via het testament worden opgericht. De schenker bepaalt zelf de naam en budget van het fonds, maar Resto VanHarte zorgt voor de besteding en administratie. Bovendien zorgen wij voor het opzetten en de daarbij komende kosten.

Waar gaat mijn donatie naartoe?

Uw donatie wordt ingezet voor de missie van Resto VanHarte: mensen verbinden via een heerlijk en betaalbaar diner. Op deze manier bestrijden wij eenzaamheid. Van de donaties kopen we ingrediƫnten, betalen we onze Restomanagers en koks en houden we onze operatie draaiende.

Alle vragen