Resto VanHarte in je testament

Nalaten: wat zijn de mogelijkheden?

Steeds meer mensen willen een deel van hun nalatenschap aan Resto VanHarte doneren. Daar zijn wij ontzettend blij mee. Want mede dankzij de donaties kunnen wij meer mensen in verbinding met elkaar brengen aan de eettafel en samen de eenzaamheid overwinnen.

Bij het nalaten aan Resto VanHarte moet met een aantal zaken rekening worden gehouden. Zo kan het nalaten aan een goed doel alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt. Een zelf opgestelde verklaring (codicil) is dus niet voldoende. Er zijn twee manieren om een nalatenschap aan Resto VanHarte te doneren: via erfgenaam en via een legaat.

Resto VanHarte als erfgenaam

Door Resto VanHarte als erfgenaam aan te wijzen in het testament kan (een deel van) de nalatenschap aan het goede doel worden gedoneerd. Hoe groot de donatie is, is afhankelijk van het aantal erfgenamen en de omvang van de nalatenschap. Resto VanHarte aanvaart nalatenschappen alleen beneficiair: eventuele schulden die uit de nalatenschap voortkomen worden niet overgenomen.

Hou bij het aanstellen van Resto VanHarte als erfgenaam wel rekening met bezittingen met emotionele waarde. Deze bezittingen kunnen beter gelegateerd worden (aan personen worden toegewezen). Resto VanHarte zal in alle gevallen zeer zorgvuldig met een nalatenschap omgaan.

Resto VanHarte als legaat

In het testament kan ook een bepaling worden opgenomen dat er een vastgestelde donatie aan Resto VanHarte wordt toegewezen. Dit kan een geldbedrag zijn, maar ook een waardevol voorwerp of goed. Ook een effectenportefeuille kan op deze manier worden nagelaten. Het legaat wordt in mindering gebracht op het deel dat de erfgenamen toekomt.

U kunt Resto VanHarte onder de volgende naam in een testament opnemen: Stichting met volledige rechtsbevoegdheid: Stichting VanHarte, statutair gevestigd te Amsterdam en aldaar kantoorhoudende aan Admiraal de Ruijterweg 545, Amsterdam (Postbus 67011, 1060 JA Amsterdam), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37114817. IBAN nummer NL14INGB0000001514

Schenken of erven

Omdat de omvang van het vermogen niet altijd duidelijk is na overlijden, kan het in veel gevallen verstandig zijn om een goed doel als erfgenaam in het testament op te nemen.

In sommige gevallen besluiten mensen om vlak voor hun overlijden een deel van hun vermogen aan het goede doel te schenken. Het kan zijn dat de schenking na het overlijden wordt teruggedraaid. De wet beschermt namelijk erfgenamen zoals (klein)kinderen, zogenaamde legitimarissen, in hun recht op een bepaald deel van de erfenis.

Belasting

Laat u een deel van uw nalatenschap na aan Resto VanHarte, dan betalen wij over dat deel geen erfbelasting. Resto VanHarte heeft namelijk de ANBI-status, waardoor we worden vrijgesteld van erfbelasting en uw donatie volledig kunnen inzetten voor het behalen van onze doelstellingen.

Vraag advies aan de notaris

In alle gevallen is het nodig dat u naar de notaris gaat om uw wensen in een testament vast te leggen. Uw notaris kan met u meedenken over de verschillende mogelijkheden. Met algemene vragen over nalatenschappen kunt u terecht op www.notaris.nl of bij de Notaristelefoon (0900 3469393, elke werkdag van 9.00 tot 14.00 uur).

Wilt u met ons van gedachten wisselen of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via info@restovanharte.nl of 020 3033030.