Waarom zijn nalatenschappen belangrijk voor Resto VanHarte?

twee_damesResto VanHarte is geheel afhankelijk van giften en kan zonder uw steun niet bestaan. Uit reacties van onze gasten blijkt keer op keer de enorme behoefte aan een warme ontmoetingsplek in de wijk (zie reacties op deze site). Met uw nalatenschap kan VanHarte nieuwe Resto's openen en nog meer mensen bij de samenleving betrekken.
Lees verder

Nieuwsbrief ontvangen?

 

Contact